Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása

KEOP-3.1.2./2F/09-11-2013-0022


Célok

A projekt céljának rövid ismertetése

 

A projekt célja az Egri Eszterházy Károly Főiskola vagyonkezelésében levő botanikus kert pályázati kiírásban foglaltakhoz igazodó rekonstrukciója, melynek révén a vonatkozó védelmi jogszabálynak megfelelő funkciók elérhetők. Összhangban pályázati kiírással fő célunk a helyi védett gyűjteményes növénykertben található, természetvédelmi szempontból kiemelkedő fajok és élőhelyek megőrzése, a fajmegőrzés érdekében végzett rekonstrukció.


A rekonstrukció két, egymáshoz is kapcsolódó nagy programelemből és kiegészítő elemekből tevődik össze:
- Kert élőhelyfoltjainak rekonstrukciója (Alpokalja, Észki-középhegység, Dél-Dunántúl, mezofil gyep, lápteknő, sziklakert)
- Ex situ konzervációs programok (Főként ritka bükk-hegységi növényfajokra, szaporítási kísérletek, kriptogám növények vegetatív szaporítási lehetőségei kísérleti úton.)


A botankikus kert legfontosabb adatai:
- Elhelyezkedés: Eger, Almagyar domb
- Helyrajzi szám: 0550/2
- Terület: 9526 m2


A projekt célkitűzései olyan egyedi kertszerkezet megvalósítását vetítik előre, ami egyrészt figyelembe veszi a kert jelenlegi adottságait (elhelyezkedés, meglévő növénytársulások stb.), másrészt pedig közvetett eredményként jól szolgálhatja a pályázó és a város egyéb kapcsolódó tevékenységeit is. A projekt előkészítése során a modern kertesztétikai szempontok megfogalmazása mellett modern kertépítészeti eszközöket kívánunk alkalmazni. Az alábbiakban programelemenként a legfontosabb elérendő részcélok is megfogalmazásra kerültek

 


< Vissza