Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása

KEOP-3.1.2./2F/09-11-2013-0022


Tevékenységek

Nem vizes élőhelyek, természetközeli társulások rekonstrukciója, fás és lágyszárú növényanyag pótlása, kert élőhelyfoltjainak fejlesztése:


- A jelenlegi és múltbeli fajkészlet rekonstrukciója, a fás szárú állomány fiatalítása, koreloszlásának javítása.
- Tartósan a kertben nagy egyedszámban élő védett lágyszárú fajok monitorozása, ökológiai vizsgálata.
- A meglévő növényanyag lehető legteljesebb mértékben való megőrzése, a fejlesztés lehetőségének kidolgozása.
- A hazai, nagyobb tájegységekre jellemző élőhelyek és jellemző növényviláguk bemutatása, kiemelt tekintettel a védett-, ritka fajokra, egyes élőhelyek karakterfajaira.
- Fűszerkerti fajok bemutatása.
- Kertépítészetben alkalmazott fajok és fajták bemutatása.
- A védett lágyszárú fajok, továbbá fűszernövények, hagymásnövények és egyes cserjék szaporítási lehetőségének biztosítása.
- Locsolási lehetőség biztosításának megoldása
- Védett állatfajok (pl. denevérfajok) kertbe vonzása odúk kihelyezésével, vizes élőhely létrehozásával.
- Magcsere gyűjtemény létrehozása.
- A botanikus kert adatbázisának fejlesztése, adatbank létrehozása, bekapcsolása az országos adatbázisokba.
- A TTK épületének irányában meteorológiai állomás telepítése.
- A kerti terek, funkciók és a bemutatni kívánt élőhelyek megfelelő elhelyezése, kialakítása.

 

Speciális élőhelyekhez, gyűjteményekhez kapcsolódó beruházások:


- A lágyszárú növények fajkészletének megőrzése, társulások rekonstrukciója, amely a Bükk hegység, Mátra, Zempléni hegység és Magyarország egyes távoli hegyvidéki tájainak (Alpokalja, Mecsek,) bemutatására szolgál. Új társulások, élőhelytípusok létrehozása (mezofil gyep, lápi, mocsári élőhely).
- történeti dísznövényfajták, elsősorban fűszernövények génmegőrzésére irányuló beruházások

 

Vizes élőhely, lápteknő rekonstruálása, kialakítása:

 

- Természetes, domborzati viszonyokból eredő vízfolyások vízének és csapadékvíz gyűjtőhely kialakítása.
- A kert folyamatos vízellátásának biztosítása.
- Vizes élőhelyet igénylő, ritka állat- és növényfajok élőhelyének biztosítása.

 

Védett növényfajok ex situ megőrzéséi programjához kapcsolódóan:


- Fajtól függő stabil állomány létrehozása (egyedszámot lásd később) és fenntartása, amely alkalmas az adott faj genetikai állományának fenntartására, lehetőség szerint a genetikai leromlást elkerülve.
- Törzsállomány (anyatelep) létrehozása 40-45 taxonból.

 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek:


- környezettudatosságra nevelés a szemléletformálás eszközrendszerével, ismeretterjesztő infrastruktúra, információs táblák és kiadványok, növényfaj azonosító táblák kihelyezése
- a projekthez kapcsolódóan eszközbeszerzés, mikorklíma állomás, laboreszközök, nyilvántartást segítő informatikai eszközök beszerzése
- növényállomány nyilvántartását segítő szoftver fejlesztése és beszerzése
Kidolgozásra javasolt preferált változat műszaki szempontból történő rövid bemutatása a projekt által
Rövid műszaki leírás
A projekt keretében klasszikus kertépítési tevékenységek végzésével rekonstruáljuk és alakítjuk át a botanikus kertet. A kertépítési tevékenységek mellett a vízellátás biztosítására vízépítési tevékenységek végzésére kerül sor (kútfúrás, vízellátó rendszer kiépítése.)
A főbb munkaműveletek felsorolása:
- Előkészítő munkálatok
- Földmunkák
- Burkolatok, szegélyek kialakítása
- Támfalak létesítése
- Lépcsők építése
- Láp- és mocsárkert kialakítása
- Sziklakertek, geofitonkert, páfránykert kialakítása
- Egyéb berendezések beépítése
- Növények telepítése
- Egyéb, kiegészítő munkák végzése

 

A kertépítés mellett számos kísérő feladat elvégzését is célul tűztük ki, így szemléletformáló kiadványok készítésére és kapcsolódó eszközök beszerzésére is sor kerül.

 


< Vissza