Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása

KEOP-3.1.2./2F/09-11-2013-0022


Eredmények

Elvárt eredmény(ek)


Alapvető elvárásunk, hogy a kert ismét elláthassa a botanikus kerti funkcióit, azaz megfeleljen a tudományos igényességgel nyilvántartott élőnövény gyűjtemények megőrzése és fejlesztése, a kutatás, oktatás és ismeretterjesztés, ex-situ konzerváció együttes feladatának. A rekonstrukció révén olyan nyitott kertté szeretnénk tenni a botanikus kertet, ami a főiskola hallgatói és minden más érdeklődő számára is a mai modern követelményeknek megfelelően egyesíti a természetmegőrzési és bemutatási funkciókat.
Az elérni kívánt főbb eredményeket az alábbiakban foglalhatjuk össze:


- A jelenlegi és múltbeli fajkészlet rekonstrukciója révén a fás szárú állomány fiatalodik, koreloszlása javul.
- A lágyszárú növények fajkészlet megőrzésének biztosítása, új társulások, élőhelytípusok létrejötte, bemutatása (mezofil gyep, lápi, mocsári élőhely).
- Élő génbank létrehozása, ex situ konzervációs programok indítása közösen a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával (BNPI).
- A kertben tartósan nagy egyedszámban élő védett lágyszárú fajok monitorozása, ökológiai vizsgálata.
- A kert fejlesztett fajkészletének nyilvántartása térben és időben, monitorozó és publikációs tevékenységek fejlesztése a kert adatainak nyilvánossá tételére.
- A kert úgy válik nyitottá minden érdeklődő számára, hogy a bemutató jelleget jelentősen erősíteni tudjuk, például egynapos rendezvények szervezésével.
- A kert bevezetése a botanikus kertek országos hálózatába.
- Kis fenntartási költség melletti üzemeltetés, öntözővíz minőségének javítása esővízgyűjtéssel, kútfúrással.
- TDK munka rátelepülése a szakmai programokra, terepgyakorlatok, szakmai gyakorlatok biológia Bsc, gyógynövénytermesztő és feldolgozó fsz. képzésben.
- Ismeretterjesztés kiszolgálása;
- A kert megközelíthetőségének, látogathatóságának javulása
- Szakmai programok, közös kutatási programok megvalósításához a feltételek megteremtése.


A projekt hosszú távú fenntarthatósága, annak garanciái


A projekt hosszú távú fenntarthatóságát több oldalról is garantáltnak látjuk. Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának frissen elkészült kari stratégiájában kiemelten fontos szerepet kap a Botanikus Kert rehabilitációja, s annak hosszú távú működtetése. A Botanikus Kert már jelenleg is rendelkezik éves önálló pénzügyi kerettel, amit kizárólag a kert fenntartására fordít. Sajnos hozzá kell tenni, hogy ez az összeg még a kisebb fejlesztésekre sem elegendő.


Terveink szerint a kert hamarosan önálló működési egysége lesz a Főiskolának, kijelölt vezetővel, s megfelelő személyzettel (kertész stb.). 2011-ben elfogadásra került a Botanikus Kert működési szabályzata, mely az intézmény működési szabályzatának része. Külön működési egységként éves tervek készülnek a Botanikus Kerthez, melyben rögzítésre kerülnek az oktatáshoz, kutatáshoz és ismeretterjesztéshez kapcsolódó feladatok, programok. A mellékelt kezelési terv is kötelező érvényű, melyben leírt feladatok ellátását az Eszterházy Károly Főiskola vállalja.
A Biológia Intézet oktatói, kutatói szívügyüknek tekintik a Botanikus Kert fejlesztését, ezért nemcsak kutatói és oktatói, hanem fejlesztési és fenntartási oldalról is szervesen kapcsolódnak ahhoz.


A projekt teljes területe állami tulajdonban, a főiskola vagyonkezelésében van. Ezáltal a hosszú távú fennmaradás jogi és üzemeltetési feltételei is biztosítottak. A későbbi rehabilitáció eredményeképpen mindenképpen magasabb fenntartási költséggel kalkulál a főiskola, melynek fedezet rendelkezésre áll.


A fenntarthatóság jogszabályilag garantált a védelem alá helyezéssel. A mellékelt jogszabályok kötelezik a fenntartót, hogy a Kertet a megfelelő állapotban tartsa..


< Vissza