Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola botanikus kertjének megőrzése, helyreállítása

KEOP-3.1.2./2F/09-11-2013-0022


Összefoglaló

A projektgazda rövid bemutatása

 

Az Eszterházy Károly Főiskola (EKF) Észak-Magyarország egyik meghatározó felsőoktatási intézménye. Napjainkban a főiskola közel 10 ezer fős hallgatói létszámmal, és 400 fős oktatói karral valamint egy kiváló gyakorlóiskolával rendelkező intézményként működik. Így az Észak–magyarországi Régió egyik meghatározó felsőoktatási bázisa.

 

Az intézmény fő tevékenységi köre:


Az 1991-es évtől kezdődött képzésfejlesztés eredményeként az egri tanárképző főiskola szélesebb kínálatú főiskolává vált. Az intézményünk fő tevékenysége két csoportba sorolható:
- Oktatási tevékenység: A képzés nappali, levelező és esti tagozaton folyik, valamint megjelent intézményünkben a távoktatási forma is. 11 felsőfokú szakképzés folyik, mely folyamatosan bővül a piaci keresletnek megfelelően. Főiskolánkon eredményesen működik a kétmodulos felsőfokig (OKJ) elvezető szakképzés.
- Kutatási tevékenység: A főiskolánkon szaktudományi alapkutatások és alkalmazott kutatások folynak. Az intézményi alapkutatások feltételrendszere elsősorban a biológia, a történelemtudományok területén erősödött.
Az intézmény innovációs szervezete 2006-tól az EGERFOOD Regionális Tudásközpont, mely az Észak-magyarországi Innovációs Stratégiával összhangban az innovációs képességek és tevékenységek fejlesztését, a kutatási tevékenységek összehangolását tűzte ki célul a gazdasági szféra számára is történő szolgáltatásával.
Az Eszterházy Károly Főiskola az elmúlt években sikeresen vett részt számos pályázaton, melyeket részletesen a későbbiekben ismertetünk. Az intézmény rendelkezik projektírói és a projektek sikeres lebonyolításához szükséges tapasztalatokkal, megfelelő infrastruktúrával és humánerőforrással.

 

 

 


< Vissza